Stichting SFO

Activiteiten

De Stichting bereikt haar doelstellingen door middel van de volgende activiteiten:

Het toekennen van financiële donaties

Het toekennen van financiële donaties op aanvragen door derden, te weten Stichtingen, ANBI’s en overige organisaties - niet zijnde particulieren - , voor bijdragen aan activiteiten die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking bevorderen.

Het financieren van projecten

Het financieren van al dan niet door de Stichting zelf geïnitieerde projecten voor verbetering van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking. Met medefinanciering door / in samenwerking met deskundige derden, waarbij de projecten binnen een te definiëren periode door de eigen organisatie en/of overheid worden beheerd.

Het investeren in vastgoedprojecten

Het investeren in vastgoedprojecten, die bijdragen aan realisatie van de missie van de Stichting.