Stichting SFO

Historie

Frans Willem (Boelie) Ommering (1916-2000) heeft de Stichting in 1994 opgericht en zijn vermogen hierin ondergebracht.

Statutair is bepaald dat ‘de Stichting ten doel heeft het verstrekken van financiële bijdragen, op een zodanige wijze dat de financiële verstrekkingen van de overheid door deze bijdragen niet worden verminderd, aan instellingen ter bevordering van de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking, zulks met een sterke voorkeur voor de Stichting Huize Vincentius te Udenhout’.

Bekijk onze statuten (PDF bestand).

Frans Willem (Boelie)

We helpen graag waar het kan

Actief bijdragen met een concreet werkproject of zinvolle dagbesteding

Dien een aanvraag in