Stichting SFO

Samenwerking met zorginstellingen

De Stichting SFO werkt samen met zowel grote als kleine zorginstellingen. In onze statuten wordt een van deze instellingen, Vincentius te Udenhout, met naam genoemd. Deze Stichting is onderdeel van ASVZ.
Hieronder treft u voorbeelden aan van projecten waarbij de nauwe samenwerking met zorginstellingen essentieel was.

Theeschenkerij Udenhout

Onder auspiciën van ASVZ is onder andere een theeschenkerij in Udenhout gerealiseerd, waar cliënten van ASVZ werkzaam zijn.

Buurtmarkt Maliskamp

Voor het project Buurtmarkt Maliskamp werken we samen met Cello uit Rosmalen. Samen met Cello realiseren we ook het project Best, de verbouwing van een molenhuis en de financiering van een theemagazijn.

Samenwerking met Pluryn

Samen met Pluryn staat een grote missiegerelateerde investering in Beers/Gassel op stapel: de aankoop, verbouw en verhuur van een lokale leegstaande supermarkt en bakkerij, die veel werk voor cliënten van deze instelling zal opleveren.

Lunchroom Het Schoutenhuis

Jaarlijks financieren we de instandhouding van een deel van de werkgelegenheid van de lunchroom Het Schoutenhuis te Alphen aan de Rijn, een project van Woningcorporatie WonenCentraal en Stichting Ipse de Bruggen.

Fledderushoeve in Diever

Een van onze kleinere lopende projecten is de financiering van de verbouwing van de Fledderushoeve in Diever. Dit is een project van twee gespecialiseerde zorgverleners, die in de ouderlijke boerderij een zorginstelling exploiteren ten behoeve van een beperkt aantal verstandelijk beperkten.

SlowCare te Oss

Al enige tijd loopt het nog niet geheel gerealiseerde project SlowCare te Oss, een privé initiatief waarbij de Stichting SFO zich bereid verklaard heeft om een financieringsbijdrage te verlenen.

Stichting SFO staat altijd open voor samenwerking met andere zorginstellingen!

Belangrijk hierbij is dat we liefst inspringen op initiatieven van zorginstellingen die het kenmerk “Maatschappelijk Ondernemen” dragen. Daarnaast hebben we een voorkeur voor projecten waarvan realisatie zonder ons niet mogelijk zou zijn, bijvoorbeeld door problemen op het gebied van vastgoed, financiering of exploitatie.