Stichting SFO
samen maken we ons sterk voor mensen met een verstandelijke beperking

Stichting SFO.
Aangenaam.

Stichting SFO is een vermogensfonds, dat financiële steun verstrekt aan initiatieven die de leefomstandigheden van mensen met een verstandelijke beperking verbeteren. Dit kunnen initiatieven zijn op het gebied van werk, recreatie en woonomstandigheden.

Onze financiële steun geven we op verschillende manieren: in de vorm van giften, donaties en leningen onder speciale voorwaarden, maar ook in de vorm van investeringen in vastgoed. Stichting SFO heeft hierbij een voorkeur voor projecten in Nederland.

Wat wij verstaan onder een verstandelijke beperking valt hier te lezen.

Bekijk onze projecten

Stichting SFO heeft geen winstoogmerk. De Stichting werft geen fondsen, maar is een vermogensfonds met een fiscale ANBI status.

Stichting SFO is lid van het FIN, de Vereniging van Fondsen in Nederland.

Het team

Drs. J.G.I.M. (Jaco)  Reijrink

Drs. J.G.I.M. (Jaco) Reijrink

Jaco houdt zich bezig met de algemeen bestuurlijke taak en is medeverantwoordelijk voor het beheer van het vermogen bij de drie vermogensbeheerders van de Stichting en het beheer van het vastgoed te Udenhout. Tevens is hij projecteigenaar van een aantal projecten van de Stichting.

J.P. (Johan)  Wouterse R.A.

J.P. (Johan) Wouterse R.A.

Johan is penningmeester en is medeverantwoordelijk voor het beheer van het vermogen bij de drie vermogensbeheerders van de Stichting. Daarnaast is hij projecteigenaar van een aantal projecten van de Stichting.

Mr. Th.A.J. (Dorus)  Verster

Mr. Th.A.J. (Dorus) Verster

Naast zijn bestuurlijke functie draagt Dorus de verantwoordelijkheid voor het beheer van het vastgoed in Den Haag. Ook is hij projecteigenaar van een aantal projecten van de Stichting.

J.G.W.M. (Yolanda) van den Berg

J.G.W.M. (Yolanda) van den Berg

Yolanda vervult de functie van ambtelijk secretaris en beoordeelt de aangevraagde giften en donaties.

A.J.J. (Toine) Welling

A.J.J. (Toine) Welling

Toine vervult de functie van administrateur van de Stichting.

Ing. J. (Jurg) Schlieker

Ing. J. (Jurg) Schlieker

Jurg vervult de functie van vastgoedadviseur van de Stichting.